Baterii de compensare

Realizare baterii de compensare a factorului de putere – pentru reducerea costurilor de energie

Orice instalaţie care include motoare, capacităţi inductive sau capacităţi rezistive utilizează energia electrică din reţea pentru a produce lucru mecanic (mişcare) şi căldură. În acest proces o parte din energia electrică absorbită din reţea este reinjectată tot acolo, ceea ce da naştere la apariţia puterii reactive, tip de energie pentru care dumneavoastră plătiţi, pe care nu o puteţi folosi şi care dă naştere la perturbari în reţea.

În plus, apariţia acestui tip de putere induce şi scăderea factorului de putere utilă la consumator. Noi vă oferim posibilitatea de a micşora până la zero acest factor perturbator, realizând economii atât direct (pe factura de energie electrică) cât şi indirect (prin micşorarea costurilor de întreţinere a echipamentelor electrice). Soluţia se numeşte baterie de compensare.

Scăderea factorului de putere la consumator are ca efecte:

  • creşterea pierderilor de energie pe liniile de transport datorită componentei reactive a curentului;
  • creşterea pierderilor de tensiune pe liniile de transport (U=RP/U+XQ/U unde R şi X sunt rezistenţa şi reactanţa inductivă pe faza liniei, P şi Q sunt puterea şi reactiva vehiculate pe linie);
  • reducerea capacităţii de producere, transport şi utilizare a energiei electrice, datorită creşterii curentului, deci a încălzirii echipamentelor la aceeaşi putere activă consumată;
  • aplicarea de penalităţi pentru factor de putere mai mic decât cel neutral.

Pe lângă toate aceste efecte negative prezentate mai sus consumatorul plăteşte valorile de energie reactivă care pentru un factor de putere scăzut ajunge la valori deloc neglijabile.


baterie


Reducerea consumurilor de energie reactivă se face prin utilizarea de baterii automate de condensatoare a căror dimensionare se face după un calcul tehnico-economic astfel încât cheltuielile să fie minime.

Astfel, pentru compensarea unui kVAr consumat se cheltuieşte în medie 15 EURO în cazul utilizării echipamentelor ABB. Având în vedere costul unui kVAr consumat şi plătit pe factura de energie care este de aproximativ 0.03 EURO se poate anticipa perioada de amortizare a echipamentelor de compensare ştiindu-se programul de funcţtionare al consumatorului.

(Exemplu: pentru un consumator având Q=1 kVAr/h şi program de funcţionare 8 ore/zi şi 26 zile pe lună, energia reactivă consumată ar costa 6.24 EURO. Având în vedere costul iniţial de 20 EURO/kVAr rezultă o perioadă de amortizare de aproximativ 4 luni.)

Compensarea se poate face:

  • global, când sarcina totală este stabilă şi continuă, prin conectarea bateriei la bornele tabloului general de alimentare
  • sectorial, în cazul instalaţiilor extensive ori când sarcina evoluează diferit în timpîn diversele părţti ale instalaţtiei, prin conectare la barele distribuitorilor locali
  • individual, în cazul echipamentelor cu putere semnificativă în raport cu puterea întregii instalaţii, prin conectare la bornele echipamentului

Avem pentru dumneavoastră două tipuri de baterii:

  • Baterii de compensare cu valoare fixă
  • Baterii de compensare automate

Comentariile sunt închise.